Ellestinger Trop

Ny spejdergruppe på Bornholm

Ellestinger Trop er en ny spejdergruppe på Bornholm, under de Gule spejder i Danmark. Gruppen holder til i Vestermarie, Vestermarievej 19.

De Gule Spejdere dyrker det traditionelle spejderarbejde og lægger stor vægt på de grundlæggende idealer for spejderbevægelsen:

Friluftsliv, kammeratskab, samarbejde og hjælpsomhed. Udover at bibringe børnene en lang række praktiske færdigheder skal spejderlivet hos De Gule Spejdere udvikle deres forståelse og ansvar for medmennesker, miljø og samfund.

De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

DEL PÅ:

Nyt Spejdersport ude nu